Toelichting asbestinventarisatie

Vanaf 1993 is het algehele asbestverbod van kracht. Woont u in een woning ouder dan 1994? Dan heeft u een asbestinventarisatierapport nodig voordat u een sloopmelding of vergunningsaanvraag kunt doen bij uw gemeente. Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zoals Vuijk Advies. Deze rapportage brengt onder andere de asbestlocaties binnen het gebouw en de daarbij behorende risico’s duidelijk in kaart.

Zodra een woning of bedrijfspand gerenoveerd en/of gesloopt moet gaan worden, is een onderzoek nodig om uit te sluiten dat er tijdens de sloop geen asbesthoudende toepassingen naar voren komen. Voor een asbestinventarisatie welke geschikt moet zijn voor de sloop is het meestal noodzakelijk om ook destructief onderzoek uit te voeren.

Vooronderzoek

Een asbestinventarisatie start met het uitvoeren van vooronderzoek. Tijdens dit proces stellen wij u enkele vragen die belangrijk zijn om het doel van het onderzoek vast te stellen. Als er bouwtekeningen of oude rapportages voor handen zijn worden deze vooraf bestudeert. De asbestinventarisatie wordt aangemeld in het Landelijk asbestvolgsysteem, vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en-saneringsprojecten in het LAVS verplicht.

Onderzoek op locatie

Tijdens de asbestinventarisatie, die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd deskundig inventariseerder asbest (DIA) wordt er gekeken of er asbesthoudende materialen en/of toepassingen aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn worden ze bemonsterd en in kaart gebracht.

Laboratorium

De asbestverdachte materiaal en/of kleefmonsters worden in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.

Rapportage

Op basis van de uitkomsten van het laboratorium wordt de risicoklasse bepaald en verwerkt de DIA alle informatie in een asbestinventarisatierapport. Er wordt aangegeven of het materiaal asbest bevat, om welke soort asbest het gaat, wat het percentage asbest is en of het om een hechtgebonden of niet hechtgebonden toepassing gaat. In het rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar het asbest zich bevindt. Het door Vuijk Advies opgestelde rapport voldoet aan het ‘certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering dd. 6 december 2018.’

Asbestverwijdering

Met het asbestinventarisatierapport kunt u bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedijf een vrijblijvende offerte opvragen om het asbest te laten saneren. Het asbestverwijderingsbedrijf zal veelal de sloopmelding bij de gemeente indienen en zal nadat ze het asbest hebben verwijderd een vrijgavemeting laten uitvoeren. Hierna is de woning weer veilig te betreden.