Toelichting inkaderingsonderzoek:

In zeer uitzonderlijke situaties zijn wij verplicht om aanvullend inkaderingsonderzoek uit te voeren. Hiertoe zijn wij alleen verplicht wanneer wij zwaar beschadigd niet-hechtgebonden asbest aantreffen in een binnensituatie. In buitensituaties is dit dus niet van toepassing.

Bij het aantreffen van zwaar beschadigd niet-hechtgebonden asbest kan er sprake zijn van een asbestverontreiniging die visueel niet waarneembaar is. Een dergelijke verontreiniging kan alleen door middel van kleefmonsters in kaart worden gebracht.

Wij zijn verplicht om hierbij gebruik te maken van SEM kleefmonsters. Deze kleefmonsters worden geanalyseerd onder een SEM microscoop wat staat voor ‘Scanning Electron Microscope’. Dit is een kostbare analyse methode en daarom is dit aanvullend onderzoek niet bij de standaard prijs inbegrepen.

Wanneer een dergelijke zich voordoet zullen we op locatie direct de SEM kleefmonsters nemen. Hierna zullen we eerst het betreffende materiaal laten analyseren zodat we zeker weten dat de zwaar beschadigde toepassing daadwerkelijk asbesthoudend is. Als het betreffende materiaal niet asbesthoudend blijkt te zijn is analyse van de kleefmonsters niet nodig en wordt de inventarisatie zonder extra kosten afgerond.

Wanneer het betreffende materiaal wel asbesthoudend blijkt te zijn moeten de genomen kleefmonsters geanalyseerd worden. De analysekosten van SEM kleefmonsters zijn 100,- excl. BTW per stuk. Wanneer dit nodig blijkt te zijn wordt altijd eerst vooraf met u overlegd en om toestemming gevraagd alvorens deze monsters te laten analyseren.

U kunt het laten analyseren van deze kleefmonsters ook weigeren, echter is het inventarisatierapport dan mogelijk niet geschikt voor het beoogde doel.

Wanneer inkaderingsonderzoek noodzakelijk is moeten er altijd minimaal 2 SEM kleefmonsters genomen worden. Het totaal aantal te nemen monsters is afhankelijk van de situatie die we aantreffen. Vanwege de extra kosten zullen we dit altijd proberen te minimaliseren. In de praktijk zien we dat we bijna alle situaties met 2-4 kleefmonsters kunnen inkaderen.