Gratis visuele beoordeling

Twijfelt u of een bepaald materiaal asbest bevat? Stuur ons een duidelijke foto per mail of WhatsApp en wij voeren gratis een visuele beoordeling uit. Hierbij kunnen we alleen aangeven of het materiaal wel of niet ‘asbestverdacht’ is. Alleen door het uitvoeren van een asbestinventarisatie of monsteranalyse kan 100% zekerheid worden verkregen.

Uw materiaalanalyse met zorg uitgevoerd

Wanneer u materiaal aantreft waarvan u vermoedt dat het asbest bevat kunt u dit laten onderzoeken. Vuijk Advies biedt de mogelijkheid om het aangetroffen materiaal te laten onderzoeken. Door middel van het nemen van een monster, wat vervolgens wordt opgestuurd naar een geaccrediteerd laboratorium, wordt bepaald of het aangetroffen materiaal daadwerkelijk een asbesthoudend materiaal is.

Vuijk Advies kan voor u het materiaal bemonsteren of u kunt dit zelf doen. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.