De risico’s inventariseren én beoordelen van een eventuele blootstelling aan asbest

Bij een vermoeden van de aanwezigheid van asbest is de eerste stap het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Als tijdens deze inventarisatie asbest wordt aangetroffen waarbij er een risico is op blootstelling aan asbest voor bewoners/gebruikers dient er een risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Dit komt bijvoorbeeld voor als er sprake is van zwaar beschadigd niet-hechtgebonden materiaal of losse restanten asbest in een verblijfs- of gebruikersruimte.

Een risicobeoordeling van asbest is een onderzoek waarbij de eventuele blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers worden bepaald. Tijdens de asbest risicobeoordeling worden lucht- en kleefmonsters genomen. Deze monsters worden vervolgens door een RvA geaccrediteerd laboratorium middels elektronenmicroscopie geanalyseerd. Op basis van de resultaten van de asbest risicobeoordeling, kan worden vastgesteld wat de risico’s op blootstelling aan schadelijke asbestvezels zijn voor medewerkers of gebruikers van het pand waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden en of het laten verwijderen van asbest noodzakelijk is. De risicobeoordeling wordt uitgevoerd en gerapporteerd conform de NEN 2991:2015.

Wilt u weten wat de risico’s zijn van uw mogelijk aangetroffen asbest? Neem dan contact op of vraag om een vrijblijvende offerte.