Uw plan van aanpak van a tot z uitgevoerd

Voor de uitvoering van het verwijderen van asbest, het zogeheten saneren, wordt een plan van aanpak opgesteld door Vuijk Advies. Hierin staat duidelijk beschreven wat er van alle partijen wordt verwacht, voor duidelijke lijnen en om misverstanden te voorkomen. Het plan van aanpak is ook een leidraad voor het aanvragen van offertes voor de daadwerkelijke asbestsanering. Door deze manier van aanpak worden door de diverse partijen eenduidige offertes aangeleverd met daarin onder andere dezelfde fasering, planning, uitvoeringseisen en randvoorwaarden. Waardoor de partijen goed vergeleken kunnen worden.

Een plan van aanpak wordt ook opgesteld voor asbest saneringswerkzaamheden die afwijken van de reguliere wet- en regelgeving. Met het plan van aanpak wordt aan de handhavende instanties aangetoond dat bepaalde werkzaamheden, ondanks de mogelijke afwijkingen in de uitvoeringsmethodieken, op een voor mens en milieuveilige en verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Wij geven u graag advies over de juiste stappen bij asbest. Geïnteresseerd? Neem dan contact op of vraag een vrijblijvende offerte op.