Second opinion

Het komt helaas regelmatig voor dat er een geschil ontstaat na een uitgevoerd asbestonderzoek. Dit heeft veelal te maken met verkeerde en/of onvolledige adviezen door inventarisatiebureau’s.

Als u het niet eens bent met de inhoud en conclusies van uw asbestrapport kunt u geheel vrijblijvend uw rapport digitaal bij ons indienen met een omschrijving van uw klacht. Wij zullen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van verkeerde en/of onvolledige adviezen. Indien dit het geval is zullen wij u daar over informeren en een voorstel doen voor het uitvoeren van een aanvullend of nieuw onderzoek.

Wilt u een second opinion laten uitvoeren door Vuijk Advies? Neem dan contact op of vraag om een vrijblijvende offerte.