Vrijstelling voor particulieren

Er zijn verwijderingswerkzaamheden die een particulier onder bepaalde voorwaarden zelf mag uitvoeren. Voor de volgende werkzaamheden geldt er een vrijstelling:

  • Verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (Het materiaal mag dus niet ernstig verweerd of beschadigd zijn)
  • Verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking (lees vinylzeil)

Overige voorwaarden:

  • De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende toepassing bedraagt maximaal 35 M2 per kadastraal perceel*
  • Het zelf verwijderen is alleen toegestaan indien het zonder breuk of schade aan het materiaal uitgevoerd kan worden
  • Verwijderen mag alleen uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw
  • De woning of het bijgebouw mag niet in gebruik zijn voor de uitoefening van een beroep of bedrijf of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader
  • Een particulier moet altijd vooraf melding doen bij de gemeente
  • Een particulier schakelt geen betaalde hulp in. Buren of vrienden mogen wel onbetaald meehelpen.
  • Het zelf verwijderen van dakleien is voor een particulier verboden

*De vrijstelling van 35 M2 is eenmalig per perceel. Indien eenmaal gebruik gemaakt van deze vrijstelling kan hier niet nogmaals een beroep op worden gedaan, zelfs niet als de vrijstelling door een vorige of andere eigenaar benut is.

Indien een particulier gebruik wil en kan maken van deze vrijstelling is hij niet verplicht vooraf een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Als een particulier het verwijderen niet zelf kan, mag of wil uitvoeren is hij verplicht een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Bij sanering door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf is een asbestinventarisatie te alle tijde verplicht.

Overtredingen op deze regelgeving zijn strafbaar.